ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden vervolledigen de overeenkomst tot huur van een gemeubelde vakantiewoning (‘reservatiebewijs’) en maken er integraal deel van uit.

ARTIKEL 2

De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door de betaling van een voorschot van minstens 50% van de totale prijs en dit binnen 2 weken na de reservatiedatum. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten moeten uiterlijk 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf betaald worden. Lastminute boekingen met aankomstdatum minder dan 4 weken moeten bij reservatie voor aanvang integraal vereffend worden.

ARTIKEL 3

Als de toerist/huurder niet tijdig het saldo betaalt, zal de vertegenwoordiger van Studio-Nusi  het recht hebben de vakantiewoning verder te verhuren.

ARTIKEL 4

Indien de toerist/huurder opzegt voor welke reden ook, zelfs zonder reden, kan de eigenaar van de vakantiewoning enkel de toerist/huurder hiervoor verantwoordelijk stellen.

ARTIKEL 5

Studio-Nusi : behoud het recht in overleg met de toerist/huurder een waarborg aan te rekenen.

ARTIKEL 6

De vakantiewoning wordt gemeubeld verhuurd, met in de keuken koffieapparaat, microgolfoven, koelkast, huisraad,…Er is bedlinnen voorzien, keukendoeken en handdoeken zijn niet aanwezig in de vakantiewoning.

ARTIKEL 7

De vakantiewoning is niet bestemd voor vaste bewoning, seizoen verhuring en privédoeleinden. De toerist/huurder kan van deze vakantiewoning geen hoofdverblijfplaats maken, of de kosten als beroepsdoeleinden inbrengen. Het is verboden zich te domiciliëren op het adres van de vakantiewoning.

ARTIKEL 8

In geval van dubbele verhuring te wijten aan Studio-Nusi, betaalt deze de gestorte sommen aan de toerist/huurder terug, Studio-Nusi zijn vertegenwoordiger kan geen schuld ten laste gelegd worden, als Studio-Nusi het verschuldigde bedrag heeft terug gestort aan de toerist/huurder. Of als er een alternatief aangeboden wordt, dan wordt het bedrag overgedragen naar de alternatieve boeking.

ARTIKEL 9

De toerist/huurder heeft geen recht om onder te verhuren. Bij deze inbreuk zal een forfaitaire schadevergoeding van minstens 200 € per week aangerekend worden.

ARTIKEL 10

Studio Nusi is gecodeerd door toerisme Vlaanderen met **sterren. Hier start dus een zorgeloze vakantie. Bij aankomst wordt gevraagd om de staat van het appartement te noteren en binnen de 48 uur na aankomst door te geven aan verhuurder Studio-Nusi. Indien dit niet gebeurd, kan men eventuele kosten bepaald van schade of schoonmaak niet betwisten. Het aantal personen dat de woning mag betrekken is gelijk aan 2 slaapplaatsen. Enkel met overleg van de verhuurder kan een derde gebruik maken van de slaapzetel of mag een kinderbed geplaatst worden. Er zijn geen huisdieren toegelaten tenzij anders afgesproken met de verhuurder. De huurder/ toerist wordt geacht het gebruik van de vakantiewoning, als een goede huisvader/moeder te onderhouden in de ruimste zin van het woord, overeenkomstig de bestemming. Dit betekent dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, het huishoudelijk reglement dient gerespecteerd te worden. Er dienen telkens propere lakens gebruikt te worden ter bescherming van de matras. Bij het verlaten van de vakantiewoning tijdens uw verblijf controleer dan telkens of de deur is gesloten. Ook ramen sluiten bij hevige wind of regen. Nachtlawaai of enige andere vorm van overlast in de nabije omgeving van de vakantiewoning moet worden vermeden. Bij vertrek van de vakantiewoning vragen we , het gehuurde goed netjes op te ruimen. Bij gebreke hieraan zullen de kosten van 45€ per uur in rekening gebracht worden aan de toerist/huurder. Beschadigingen dienen onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden. Ramen en deuren dienen afgesloten te worden bij vertrek. Vuilnisbakken en asbakken horen leeg te zijn. Het PMD, moet gescheiden worden van restafval. Het lokaal voor het huisvuil op verdieping (00) zijn twee soorten containers restafval en PMD container. De verwarming dient afgezet te worden, de koelkast uit- schakelen en deur open laten, ook deurtje diepvries niet vergeten open zetten . Het aanrecht netjes opruimen en de schone vaat in de voorziene kasten terug zetten.                                                                                                                                           De slaapplaats achter laten zoals je ze bij intrede hebt aangetroffen. Gelieve de vakantiewoning bezemschoon achter te laten. De vaste kost voor onze eindschoonmaak bedraagt 30€ voor elke toerist/ huurder en wordt altijd aangerekend bij reservatie. De afgifte van de sleutels bij vertrek dient te gebeuren op de wijze van onze afspraak bij aankomst. Studio-Nusi impliceert niet dat de verhuurder de staat van het appartement of woning hierbij accepteert. Indien na de controle toch bepaalde punten in orde gezet moeten worden, is dit ten laste van de huurder.

ARTIKEL 11

Wanneer ongunstige weersomstandigheden of bouwwerkzaamheden plaats vinden nabij de gehuurde vakantiewoning kan dit geen aanleiding geven voor terugvordering van de huurgelden. Gebreken aan technische apparatuur ingevolge overmacht kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

ARTIKEL 12

Bij noodzakelijke reparaties, technische interventies mag de huurder de toegang niet ontzeggen, dit om verder verhuur mogelijk te maken.

ARTIKEL 13

Aankomst is voorzien tussen 12:30h en 14:00h. De dag van vertrek wordt de vakantiewoning verlaten ten laatste om 10:30 uur, tenzij anders afgesproken. Bij vertrek wordt de sleutel gedeponeerd op de afgesproken plaats.

ARTIKEL 14

Het agentschap Toerisme Vlaanderen is de bevoegde instantie waarbij verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering over de exploitatie van toeristisch logies (Decreet van 5 februari 2016) Het houden van toeristisch logies en haar uitvoeringsbesluiten waarbij de toerist eventueel een klacht kan indienen. Contact: Agentschap Toerisme Vlaanderen T: 02 5041 04 00 E-mail: logies@toerismevlaanderen.be Hoofdkantoor: Grasmarkt 61 1000 Brussel

ARTIKEL 15

Wanneer de verhuring niet kan doorgaan wegens enige vorm van overmacht, hetzij door wettelijke of reglementaire bepalingen, aanvaardt de toerist dat de boeking omgezet kan worden naar een voucher, ter waarde van de voorziene prijs, of de terugbetaling hiervan.

ARTIKEL 16

Het is de toerist uitdrukkelijk verboden de CO2 meter, rookmelders of brandbestrijdingsmiddelen te verplaatsen, verwijderen, buiten werking te stellen of op eender welk andere wijze de brandveiligheid van de vakantiewoning in het gedrang te brengen, alsook de evacuatiemogelijkheden te versperren of onbruikbaar te maken. Dit houdt in dat de aanwezige informatie van het evacuatieplan, pictogrammen, een informatiemapje, …, steeds moet kunnen worden aangetroffen, zoals bij de intrede van de studio. Een inbreuk hierop zal beschouwd worden als te vergoeden schade.

ARTIKEL 17

Studio-Nusi / vertegenwoordiger  is niet verantwoordelijk voor vergeten goederen. Indien gevraagd wordt om vergeten spullen in de vakantiewoning na te sturen, of in bewaring te nemen dan kan hiervoor een vergoeding aangerekend worden, die verder wordt verhoogd met de terugstuur kosten.

ARTIKEL 18

Het is verboden in de vakantiewoning uitbreidingen aan te vragen van het digitaal televisieaanbod zonder akkoord van de verhuurder. Het is uitdrukkelijk verboden programma’s aan te kopen, paswoorden te kraken, te wijzigen of door te geven aan derden. De beschikbare surfcapaciteit kan niet worden overschreden zonder toestemming. In geval van inbreuk zal een extra kost verrekend worden aan de toerist/ huurder voor dit misbruik. Ook voor het herstellen naar de oorspronkelijke toestand.

ARTIKEL 19

Roken in de studio en in de gemeenschappelijke delen van het gebouw is ten strengste verboden. Elke inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade is ten laste van de toerist/ huurder. Roken kan alleen op het terras, rekening houdend met de mensen boven, onder, en zijdelings. Uw buren.

ARTIKEL 20

Bij reserveren van deze vakantiewoning aanvaard u onvoorwaardelijk onze algemene voorwaarden en het huisreglement. Deze dienen strikt te worden gevolgd.

ARTIKEL 21

De toerist/verhuurder gebruikt de vakantiewoning op eigen risico. De eigenaar(en) zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of gebeurlijke ongevallen in en rond de vakantiewoning.

ARTIKEL 22

De door Studio-Nusi vooropgestelde en vooraf gecommuniceerde aankomst- en vertrekuren dienen gerespecteerd te worden.

ARTIKEL 23

Alle toerist/huurders dienen hun gegevens door te geven aan de verhuurder. Naam en voornaam

Adres

Tel/GSM

Mail                                                      Rekeningnummer voor eventuele tegoeden terug te storten                             IBAN rekeningnummer met BIC-code

Persoonlijke gegevens worden (niet) doorgegeven aan derden, enkel als toerisme Vlaanderen hierom vraagt ter controle;

ARTIKEL 24

Blankenberge is goed bereikbaar met de trein, met de auto zijn er voldoende mogelijkheden om te parkeren, meer informatie of vragen kunnen jullie bekomen bij boeking van onze vakantiewoning.

ARTIKEL 25

Studio-Nusi is in regel voor het uitbaten van een vakantiewoning, met een verkregen logies decreet nummer LD39430 onder de naam STUDIO-NUSI                                                                                                                                     Huur voor het verblijf dient te worden overgemaakt op rekeningnummer van Studio- Nusi :

BE 51 9733 8881 7662

BIC ARSPBE22

ARTIKEL 26

Contact : tel : +32 467 05 5717

WhatsApp: +32 474 35 46 75

Mail : info@studionusi.be

update 22-05-2024  *

× info nodig?